Aplikace pro demonstraci funkce průmyslového robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření demo aplikace, která prezentuje součinnost průmyslového robota Mitsubishi RV-4FRL s průmyslovou kamerou SICK Inspector. Robot postupně vyjme díly ze vstupního zásobníku (díly mohou být náhodně setříděné), pomocí kamery identifikuje konkrétní díl. Díly, které nejsou v daném pořadí pokládá do odkládacího zásobníku. Naopak díly odpovídající pořadí složí do dvou výstupních zásobníků a vytvoří tím dva rozdílné obrázky.
The aim of this paper is to create a demo application that presents the interaction of the Mitsubishi RV-4FR industrial robot with the SICK Inspector industrial camera. The robot step by step takes out items from the input stock (items can be randomly sorted), uses the camera to identify a specific item. Items that are not in order are placed in the storage stock. Conversely, the items in the corresponding order are folded into two output stocks and creating two different images.
Description
Citation
LÁZNIČKOVÁ, J. Aplikace pro demonstraci funkce průmyslového robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka obhájila bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděla na dotazy oponenta. Komise měla dotazy: Jak fungují algoritmy v kameře? Jaké další funkce má kamera? Čím je řízeno přisvětlení kamery?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO