Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na algoritmus automatické detekce optického disku v retinálních snímcích. Stručně popisuje anatomii lidského oka a principy snímání očního pozadí. Dále jsou popsány metody segmentace optického disku. Vybrané metody jsou implementovány v prostředí MATLAB a optimalizovány pomocí genetického algoritmu. Celkem pět metod bylo představeno a optimalizováno na HRF datasetu a dvou experimentálních datasetech.
This bachelor thesis is focused on the algorithm of automatic detection of the optical disk in retinal images. It briefly describes the anatomy of the human eye and the principles of scanning the ocular background. The following describes the optical disk segmentation methods. Selected methods are implemented in MATLAB and optimized using a genetic algorithm. A total of five methods were introduced and optimized on the HRF dataset and two experimental datasets.
Description
Citation
JURÁČEK, R. Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Novotná (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO