Analýza kinetických parametrů kresby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se věnuje analýze kinetických parametrů obkreslovacích testů, které se využívají v psychodiagnostice. Pro naměření dat byl využit tablet a stylus, jež slouží jako náhrada papíru a tužky, které se v dnešní době používají při klasické administraci obkreslovacích testů. V práci byly navrženy a naprogramovány parametry hodnotící kresbu a s jejich využitím byla vyhodnocena kresba pilotního vzorku probandů.
This work deals with the analysis of kinetic parameters of drawing tests, which are used in psychodiagnostics. A tablet and stylus were used to measure the data, which serve as a replacement for paper and pencil, which are now used in the classic drawing tests. The data have been evaluated by parameters that were designed and programmed in this work.
Description
Citation
ŠILEROVÁ, T. Analýza kinetických parametrů kresby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Lamoš položil otázku, jakým způsobem je rozhodnuto, že zkrácení času kreslení je učením nebo nezájmem testovaného probanda? Ing. Sekora položil otázku, komu je použitá figura nejčastěji předkládána? Byly probandi kompetentní skupinou? Proč byly vyřazeny otočené figury? V jaké výšce jsou detekovány pohyby nad tabletem? Ing. Čmiel položil doplňující dotaz, čím byli probandi naštváni? Ing. Sekora vznesl připomínku, že v přílohách práce by měly být všechny kresby. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO