Epidemiologické modelování šíření nemoci Covid-19

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá matematickým kompartmentovým modelováním pandemie COVID-19. Jsou zde přiblíženy základní epidemiologické modely a uvedeno šest studií, které se zabývají chováním viru SARS-CoV-2 za různých podmínek. Na modelu SIR je proveden odhad parametrů, výpočetně pro první a čtvrtou vlnu epidemie, dále pomocí algoritmu v prostředí MATLAB provedena optimalizace pro všechny vlny epidemie v ČR a také pro čtvrtou vlnu epidemie na modelu SEIR. Pro model SIR je také modelován vliv protiepidemických opatření.
This bachelor thesis deals with matematical compartment modeling of the COVID-19 pandemic. The basic epidemiological models are presented and six studies that deal with the behavior of the SARS-CoV-2 virus under different conditions are presented. On the SIR model are estimated parameters for first and fourth wave of the epidemic, using algorithm in MATLAB is made optimalization for all the waves of epidemic in the Czech Republic and also for the fourth wave on the SEIR model. The impact of antiepidemic measures is modelled on the SIR model.
Description
Citation
MOTLÍČKOVÁ, K. Epidemiologické modelování šíření nemoci Covid-19 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Novotná (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Novotná položila otázku: Jak jste prováděla optimalizaci modelu? MUDr. Gumulec položil otázku: Jak lze Vámi získané znalosti použít pro aproximaci situace na podzim? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO