Identifikace variability v celogenomových sestaveních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním variabilit v genomu organismu Treponema pallidum. V teoretické části jsou popsány významné sekvenační technologie, metody mapování genomu a variability genomu. Praktickou část tvoří mapování dat ze sekvenátoru Illumina, jejich zpracování a vyhledávání variabilních pozic.
This bachelor thesis deals with searching variable positions in the Treponema Pallidum genome. The theoretical part describes sequencing technologies, methods of genome assembly and variability of genome. The practical part includes processing data sequenced by Illumina sequencing technology and identification of variability in them.
Description
Citation
MORÁVKOVÁ, D. Identifikace variability v celogenomových sestaveních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Škutková se zeptala na otázky oponenta. Jaké bylo pokrytí v poolech. Jaké byly zvoleny referenční sekvence pro mapování genomů. Pro každý gen byl jiný referenční genom? Byla použita konsensuální sekvence? Byly sekvence kompletní? Z jaké části databáze byly data použity? Ing. Němcová se zeptala, jak se stanoví referenční sekvence. Jaké jsou možnosti vytvoření konsensuální sekvence. Studentka neobhájila bakalářskou práci. Komise doporučuje přepracovat práci dle připomínek v obou posudcích.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO