Analýza variability srdečního rytmu vkontextu denních aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je naměření záznamů EKG na dobrovolnících a následná analýza HRV z těchto záznamů. Zabývá se objasněním základních metrik pro hodnocení HRV, které jsou využívány v klinické a výzkumné praxi a jejich následnou programovou implementací v prostředí Matlab pro získání co nejpřesnějších výsledků, které jsou pak hodnoceny.
The aim of this bachelors thesis is to measure ECG recordings on voulenteers, and following analysis of HRV from these recordings. It persues the explanation of basic metrics used to evaluate HRV, used both in clinical and scientific practice and their following programming implementation in Matlab environment to achieve the most accurate results possible, which are than assessed.
Description
Citation
INDRÁK, V. Analýza variability srdečního rytmu vkontextu denních aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, co znamená přechodový jev na Obr. 8.3? doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku týkající se smysluplnosti práce a využití výsledků v praxi. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO