Experimentální agrofotovoltaický systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Agrofotovoltaika je horúca téma nielen v oblasti agrokultúry ale aj v oblasti výroby EE použi-tím obnoviteľných zdrojov. Táto práca zhrňuje dopady ľudí na životné prostredie, jeho možnú nápravu pomocou AFV konkrétne firmami zrealizované projekty v zahraničí a ich poznatky z používania a vývoja AFV systémov. V práci sú tiež spomenuté výhody a nevýhody ktoré by mohli vzniknúť ak by sme tieto systémy začali používať na územiach ČR a SR. Posledná kapitola obsahuje už funkčný, nami postavený projekt AFV, ktorý sme zrealizovali na streche budovy T12.
Agrophotovoltaics is a hot topic not only in the field of agroculture but also in field of EE using renewable sources. This work summarizes human impact on the environment, possible remediation with help of AFV, projects already implemented by companies abroad and their knowledge of the use and development of AFV systems. The work also mentions advantages and disadvantages that could arise if we began to use these systems in Czech Republic and Slovakia. The last chapter contains already functional APV project, which we built on top of the roof of building T12.
Description
Citation
KRNÁČ, Š. Experimentální agrofotovoltaický systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Experimentální agrofotovoltaický systém. S posudky vedoucího práce seznámil komisi doc. Baxant, s posudkem oponenta Ing. Paar, který navrhuje práci na dopracování. Student odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi položil dotaz Ing. Ptáček, doc. Lázníčková, doc. Orságová. Do diskuze přidává komentář doc. Baxant. Docentka Orságová vyjadřuje pochyby k relevantnosti práce a ke splnění zadání. Podobný názor zastává také Ing. Morávek, který také vytýká přílišnou subjektivnost některých tvrzení zejména v závěru práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO