Webové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
vizualizační platformy a nástroje ThingsBoard, OpenHAB a Node-RED. Pro simulaci BACnet zařízení je vybrána knihovna BAC0 a program BOSS Simulator. Platforma ThingsBoard je použita pro demonstraci funkčnosti s knihovnou BAC0, která umožnila návrh modelu dvou místností s vytápěním a přechody tepla skrze stěny. V závěru práce je zhodnocen provoz ThingsBoard platformy na počítači Raspberry Pi.
This bachelor thesis analyzes the basic features of the BACnet protocol, which is followed by visualization platforms and tools ThingsBoard, OpenHAB and Node-RED. The BAC0 library and the BOSS Simulator program are selected for the BACnet device simulation. The ThingsBoard platform is used to demonstrate the functionality with the BAC0 library, which allowed the design of a two-room model with heating and heat transfer through the walls. At the end of the work, the operation of the ThingsBoard platform on a Raspberry Pi computer is evaluated.
Description
Citation
KRETEK, T. Webové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Vedoucí a oponent přečetli svoje posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Čím mohl být způsoben časový posun v Dockeru o dvě hodiny a jak ho správně odstránit? Jaký byl přesne důvod vytváření kalendáře pomocí pravidel? Co vám bránilo zprovoznit všechny aplikace v dockeru a výsledek prezentovat jako soubor adresářů s konfiguracemi a hlavním .yml souborem, který by umožnil spuštění demonstrace jedním příkazem? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Jakým spůsobem jste připojený k síti? Diskuze o jednotkách k matematickým vztahům z prezentace. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO