Webové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnet

but.committeedoc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Vedoucí a oponent přečetli svoje posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Čím mohl být způsoben časový posun v Dockeru o dvě hodiny a jak ho správně odstránit? Jaký byl přesne důvod vytváření kalendáře pomocí pravidel? Co vám bránilo zprovoznit všechny aplikace v dockeru a výsledek prezentovat jako soubor adresářů s konfiguracemi a hlavním .yml souborem, který by umožnil spuštění demonstrace jedním příkazem? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Jakým spůsobem jste připojený k síti? Diskuze o jednotkách k matematickým vztahům z prezentace. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVáclavek, Pavelcs
dc.contributor.authorKretek, Tomášcs
dc.contributor.refereeFriml, Dominikcs
dc.date.accessioned2022-06-15T08:56:16Z
dc.date.available2022-06-15T08:56:16Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractvizualizační platformy a nástroje ThingsBoard, OpenHAB a Node-RED. Pro simulaci BACnet zařízení je vybrána knihovna BAC0 a program BOSS Simulator. Platforma ThingsBoard je použita pro demonstraci funkčnosti s knihovnou BAC0, která umožnila návrh modelu dvou místností s vytápěním a přechody tepla skrze stěny. V závěru práce je zhodnocen provoz ThingsBoard platformy na počítači Raspberry Pi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes the basic features of the BACnet protocol, which is followed by visualization platforms and tools ThingsBoard, OpenHAB and Node-RED. The BAC0 library and the BOSS Simulator program are selected for the BACnet device simulation. The ThingsBoard platform is used to demonstrate the functionality with the BAC0 library, which allowed the design of a two-room model with heating and heat transfer through the walls. At the end of the work, the operation of the ThingsBoard platform on a Raspberry Pi computer is evaluated.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationKRETEK, T. Webové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205709
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVizualizační platformycs
dc.subjectsimulace BACnet zařízenícs
dc.subjectBACnetcs
dc.subjectThingsBoardcs
dc.subjectOpenHABcs
dc.subjectNode-REDcs
dc.subjectBAC0cs
dc.subjectBOSS Simulatorcs
dc.subjectVisualization platformsen
dc.subjectBACnet device simulationen
dc.subjectBACneten
dc.subjectThingsBoarden
dc.subjectOpenHABen
dc.subjectNode-REDen
dc.subjectBAC0en
dc.subjectBOSS Simulatoren
dc.titleWebové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnetcs
dc.title.alternativeWeb Intercase for Building Control System with BACnet protocolen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-15:21:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 10:56:16en
sync.item.modts2022.06.15 08:13:23en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
12.55 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142702.html
Size:
7.91 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142702.html
Collections