Model sdíleného přenosového kanálu pro budoucí bezdrátové komunikační systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom práce bolo bolo preštudovať moderné a budúce bezdrôtové systémy a ich koexistenciu v zdieľanom prenosovom kanáli. Na základe získaných poznatkov bol realizovaný návrh zjednodušeného prenosového kanálu. Model bol vytvorený v Matlabe za použitia viacerých dostupných rozšírení. Správnosť modelu bola na koniec overená laboratórnym meraním.
The main objective of the thesis was to study modern and upcoming wireless systems and their coexistence in a shared transmission channel. Based on the knowledge gained, the design of a simplified transmission channel was implemented. The model was created in Matlab using several available extensions. The correctness of the model was verified at the end by laboratory measurements.
Description
Citation
SEDLÁČEK, D. Model sdíleného přenosového kanálu pro budoucí bezdrátové komunikační systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. prof. Dědková: Uvažuje se s daný model pro praktické realizace? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO