Rekonstrukce malé vodní elektrárny Albrechtice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je nalezení univerzální charakteristiky rychloběžné Francisovy turbíny malé vodní elektrárny Albrechtice na Orlici. K dispozici byly dochované historické materiály a soubor měření provedený současným majitelem. V další části byla vypočtena roční výroba energie touto elektrárnou.
The aim of this diploma thesis is to find the universal characteristics of the high-speed Francis turbine of the small hydroelectric power plant Albrechtice on Orlice. Preserved historical materials and a set of measurements made by the current owner were used. In the next part, the annual energy production of this power plant was calculated.
Description
Citation
TUHÝ, M. Rekonstrukce malé vodní elektrárny Albrechtice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi s DP Rekonstrukce malé vodní elektrárny Albrechtice. Popsal hlavní znaky a části elektrárny. Zmínil i hlavní parametry. Prezentoval hlavní body nutné k sestrojení charakteristiky a provedl srovnání s již existujícími charakteristikami turbíny. Detailně popsal způsob sestrojení chrakteristiky. Získanou charakteristiku využil ke stanovení celkové roční vyrobené elektrické energie. Na dotaz oponenta objasnil způsob získání maximální účinnosti turbíny vykreslené v jednom z grafů uvedeném v diplomové práci. Ozřejmil jakým způsobem byly děleny průtoky na jednotlivé turbíny a rovněž jaké myšlenky vedly k volbě čáry provozu. Na dotaz komise popsal možnosti optimalizace všech tří turbín umístěných na elektrárně. Zamyslel se nad možnostmi využití frekvenčního měniče. Uvedl rozdíl mezi starými a novými jednotkami charakteristiky turbíny. Byl dotazován i na stanovení nejistoty měření. Zmínil možnosti měření na díle.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO