Softwarová podpora tvorby rozvrhů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je analyzovat současné přístupy vytváření rozvrhů na VUT a jiných vysokých školách a následně vytvořit software pro poloautomatickou tvorbu rozvrhů. První část představuje úvod do problému rozvrhování na univerzitě, analýzu specifikovaného problému a přehled možných metod řešení. Druhé část se zabývá tvorbou samotného softwaru a implementací vybrané heuristické metody.
The aim of this thesis is the analysis of the current approaches to scheduling at BUT and other institutions of higher learning and the subsequent creation of a software for semiautomatic timetabling. The first part acts as an introduction to university timetabling problems, the analysis of the given problem and an overview of possible solving algorithms. The second part deals with the creation of the sofware itself and the implementation of the chosen heuristic method.
Description
Citation
MACKŮ, V. Softwarová podpora tvorby rozvrhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka představila svou závěrečnou práci a seznámila komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděla dotazy oponenta a následující dotazy komise: Odkud pochází inspirace k danému tématu? Do jaké míry je toto řešení využito v praxi? Jak jsou řešeny pauzy v rozvrhu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO