Laboratorní úloha systému elektronické kontroly vstupu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je nastudovat a popsat problematiku elektronické kontroly vstupu. Na základě dodaných komponent navrhnout a realizovat EKV systém na výukovém panelu. Pro vytvořený systém navrhnout laboratorní úlohu v trvání 90 minut. Pro tuto úlohu zpracovat dokumentaci pro studenty a vyučujícího.
The aim of this bachelor thesis is to study and describe access control systems. Based on the supplied components, design and implement an EKV system on the teaching panel. Design a laboratory task lasting 90 minutes for the created system and prepare documentation for students and the teacher for this task.
Description
Citation
MAŇÁSEK, T. Laboratorní úloha systému elektronické kontroly vstupu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Bohačík (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Otázka komise: Jak je řešena bezpečnost?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO