Návrh nových laboratorních úloh pro výuku principů měření optických vláknových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh dvou laboratorních úloh pro měření parametrů optických sítí. Práce se v teoretické části věnuje základům optiky, optickým vláknům, optickým konektorům a standardům podle ITU-T. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé parametry optických vláken a metody pro jejich měření. V praktické části jsou návrhy dvou laboratorních úloh pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze.
The aim of bachelor thesis is the design of two laboratory exercises for measuring the parameters of optical networks. The teoretical part deal with the basics of optics, optical fibers, optical connectors and standards according to ITU-T. Furthermore, the individual parameters of optical fibers and methods for their measurement are analyzed. In practical part there are proposals of two laboratory exercises for measuring attenuation, chromatic dispersion and polarization mode dispersion.
Description
Citation
HAVLÍČEK, F. Návrh nových laboratorních úloh pro výuku principů měření optických vláknových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Otázky oponenta: Jakým způsobem jsou spočítány hodnoty v tabulce 7.2? Při praktickém měření totiž nelze ani vzdáleně takových hodnot dosáhnout. Jak vypočítáte počet vidů ve vlákně? Otázky komise: Proč jste nevěnoval práci více času? Je možné práci dopracovat do použitelné podoby?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO