Chybová analýza a optimalizace nízkonapěťové BG reference

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkonapěťové BG reference typu Brokaw a její následnou optimalizací pomocí chybové analýzy k získání přesnosti lepší než ±0,5 % při rozptylu ±4 sigma. Hlavní zaměření práce je samotná chybová analýza a zjištění jednotlivých chybových faktorů ovlivňující přesnost. Návrh a optimalizace napěťové reference byly provedeny v programu Cadence Virtuoso.
The bachelor’s thesis deals with the design of Brokaw type low-voltage BG reference and it’s following optimalization using error analysis to achieve better precision than ±0,5 % with level of accuracy 4 sigma. The main focus of the thesis is the error analysis itself and finding the individual factors that affect precision. Design and optimalization of the voltage reference were made in program Cadence Virtuoso.
Description
Citation
KOUKOL, M. Chybová analýza a optimalizace nízkonapěťové BG reference [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Vyzdvihl zejména dosažené výsledky a ukázal reálné výsledky dosaženého řešení. Po prezentaci zodpověděl všechny tři otázky oponenta i členů komise. Na otázky odpovídal bez obtíží a velmi obratně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO