Návrh aritmetické jednotky v pevné řádové čárce pro obvody FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem aritmetické jednotky pro práci s čísly v pevné řádové čárce pro obvody FPGA a jejím modelem v Matlabu. V práci je představena reprezentace čísel v digitálních obvodech a základní i vybrané doplňující aritmetické operace s čísly v pevné řádové čárce. Dále je navrhnut model aritmetické jednotky v Matlabu, je popsána realizace této jednotky v jazyce VHDL a provedena její implementace do obvodu FPGA. Na závěr je ukázán konkrétní příklad využití navrhnutého modelu aritmetické jednotky pro simulaci složitých systémů v prostředí Simulink.
This thesis deals with a design of fixed-point arithmetic unit for FPGA circuits and its model in Matlab. The thesis explains a number representation in digital circuits and both basic and selected additional arithmetic operations with fixed-point numbers. The arithmetic unit’s model is designed in Matlab, the realization of the unit in VHDL is described and its implementation into FPGA is carried out. A specific example of use of designed arithmetic unit’s model for simulation of complex systems in Simulink environment is shown at the end of the thesis.
Description
Citation
KALOCSÁNYI, V. Návrh aritmetické jednotky v pevné řádové čárce pro obvody FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Vyzdvihl zejména dosažené výsledky a ukázal reálné výsledky dosaženého řešení. Po prezentaci zodpověděl všechny otázky oponenta i členů komise. Na otázky odpovídal bez obtíží.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO