DMX pult pro řízení pódiového osvětlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pódiového osvětlení pomocí protokolu DMX 512. V díle je podrobněji popsána funkce tohoto protokolu a dále je zde srovnáno několik typů komerčně dostupných osvětlovacích pultů. Srovnání ukazuje některé funkce a vlastnosti pultů, které jsou využity pro návrh koncepce vlastního pultu. Hlavní částí práce je návrh zapojení všech obvodových bloků osvětlovacího pultu a popis realizace funkčního prototypu. Nedílnou součástí je i vývoj kompletního řídícího softwaru. Práce je zakončena zhodnocením dosažených vlastností a funkcí realizovaného zařízení.
The bachelor thesis deals with the question of controlling stage lighting using the DMX 512 protocol. The thesis describes the function of this protocol in details and compares several types of commercially available lighting consoles. The comparison shows some functions and features of the consoles, which are used to design the concept of the actual console. The main part of the thesis is the design of the circuit blocks of the lighting console and a description of the implementation of a functional prototype. The development of the entire control software is also an integral part. The work is concluded with an evaluation of the achieved features and functions of the implemented device.
Description
Citation
SCHILHAB, J. DMX pult pro řízení pódiového osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Pavel Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky: 1. DMX protokol dokáže ovladat kolik světel? 2. Jak funguji nastavení potenciometrů pro nastavení jasu? 3. Jaké světla lze připojit k vašemu zařízení? 4. Na základě čeho jste volil mikrokontroler?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO