DMX pult pro řízení pódiového osvětlení

but.committeedoc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Pavel Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky: 1. DMX protokol dokáže ovladat kolik světel? 2. Jak funguji nastavení potenciometrů pro nastavení jasu? 3. Jaké světla lze připojit k vašemu zařízení? 4. Na základě čeho jste volil mikrokontroler?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČech, Ondřejcs
dc.contributor.authorSchilhab, Jancs
dc.contributor.refereeChladil, Ladislavcs
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou řízení pódiového osvětlení pomocí protokolu DMX 512. V díle je podrobněji popsána funkce tohoto protokolu a dále je zde srovnáno několik typů komerčně dostupných osvětlovacích pultů. Srovnání ukazuje některé funkce a vlastnosti pultů, které jsou využity pro návrh koncepce vlastního pultu. Hlavní částí práce je návrh zapojení všech obvodových bloků osvětlovacího pultu a popis realizace funkčního prototypu. Nedílnou součástí je i vývoj kompletního řídícího softwaru. Práce je zakončena zhodnocením dosažených vlastností a funkcí realizovaného zařízení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the question of controlling stage lighting using the DMX 512 protocol. The thesis describes the function of this protocol in details and compares several types of commercially available lighting consoles. The comparison shows some functions and features of the consoles, which are used to design the concept of the actual console. The main part of the thesis is the design of the circuit blocks of the lighting console and a description of the implementation of a functional prototype. The development of the entire control software is also an integral part. The work is concluded with an evaluation of the achieved features and functions of the implemented device.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSCHILHAB, J. DMX pult pro řízení pódiového osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142757cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205673
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDMX512cs
dc.subjectkomunikační protokolcs
dc.subjectosvětlovací pultcs
dc.subjectpódiové osvětlenícs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectSTM32.cs
dc.subjectDMX512en
dc.subjectcommunication protocolen
dc.subjectlighting consoleen
dc.subjectstage lightingen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectSTM32.en
dc.titleDMX pult pro řízení pódiového osvětlenícs
dc.title.alternativeDMX console for stage lighting controlen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-17-08:56:42cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142757en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.02.01 16:37:43en
sync.item.modts2024.02.01 05:14:25en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.67 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142757.html
Size:
6.57 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_142757.html
Collections