Energeticky efektivní řízení pohonů se synchronními motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce představuje matematický popis synchronního motoru s permanentními magnety včetně ztrát a jeho vektorově orientované řízení. Práce porovnává řízení d složky proudu na nulu s řízením pomocí optimalizace ztrát a je porovnána účinnost při daném řízení. Simulace je provedena na dvou variantech PMSM.
The paper presents a mathematical description of a permanent magnet synchronous moto including losses and its vector control. The paper compares the control of the d component of the current to zero with the control using loss optimization and the efficiency under the given control is compared. The simulation is performed on two variants of the PMSM.
Description
Citation
SZYMANIK, M. Energeticky efektivní řízení pohonů se synchronními motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byly přečteny posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Jak jste určoval výslednou účinnost a proč? Vysvětlete parametry optimalizace d a e. Jak jste je volil a proč? Co může nastat při nevhodném nastavení parametru d? Jaký byl výpočetní čas algoritmu optimalizujícího ztráty? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Kde je limit parametru d při kterém začne metoda zlyhávat? Jaké typy ztrát jsou uvažovány a jak jsou do modelu zahrnuty? Popis grafů. Zmysl a reálne využití výsledků práce v praxi. Spolehlivost a robustnost řešení. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO