Laboratorní přípravek RS-485

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku zaměřeného na komunikaci pomocí RS-485. Přípravek bude určen pro výuku. První část práce seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi standardu RS-485. Jsou zde popsány základní charakteristiky, způsoby a význam terminace a použití v průmyslu. Druhá část se zabývá návrhem přípravku z funkčního hlediska. Je zde popsáno schéma přípravku a také jsou zde popsány jednotlivé části a jejich význam. Třetí část obsahuje popis volby konkrétních komponent a seznámení s jejich významem. Poslední část práce seznamuje čtenáře s vývojem přípravku, chybami v návrhu a jejich opravami.
First part is focused on basics of standard RS-485. Characteristics, industrial applicarions and different variants are described here. Second part is about design of device itself. Its focused on schematic design of the device. Three main parts of device are described here. Third part is about proces of choosing right components and theirs key aspects. Last part descibes previous versions of design of device. Major changes and fixes are mentioned here.
Description
Citation
HŘÍBEK, Š. Laboratorní přípravek RS-485 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy: - Vysvětlete, jakým způsobem může přípravek výt dostatečně "moderní" jen tím, že jste použil specifický typ konektoru. - Jaký typ kabelu byl použit, zdali kroucený ethernet nebo něco specifičtějšího. - Na obrázku 12 popisujete zakázanou oblast, ve které se nesmí nacházet signál. Je možné, že je tato oblast ošetřena některými budiči fyzické vrstvy jinak než fail-safe rezistory? - Jaké je zamýšlené použití přípravku v rámci laboratoří? - Dotaz na softwarové vybavení přípravku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO