Plánování tras pro multiagentní robotické systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na vývoj balíčku Robot Operating System 2 umožňující multiagentní plánování a klade hlavní důraz na bezkolizní provoz více agentů najednou. Dále vysvětluje některé základní pojmy týkající se Robot Operating System 2. Práce také přibližuje problematiku multiagentního plánování, vyčtením základních teoretických pojmů a popisem některých používaných algoritmů.
This work concentrates on developing a Robot Operating System 2 package that enables multiagent path planning and puts main emphasis on non-collision traffic between more agents at the same time. Next it explains some basic concepts about Robot Operating System 2. This work also approaches multiagent path planning problem with listing some basic theoretical concepts and it specifies some used algorithms.
Description
Citation
MACÁK, L. Plánování tras pro multiagentní robotické systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student při obhajobě stručně popsal teoretický základ práce a používané plánovací algoritmy, poté pak realizaci vlastní práce s využitím balíčku ROS2 pro mobilní robotiku a to včetně krátké prezentace pomocí videa. Student na otázky komise odpovídal samostatně a na obhajobu byl připraven.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO