Systém pro měření průběhu síly stisku spouště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh systému pro měření síly odporu spouště pistolí společnosti Česká Zbrojovka, a.s. Uherský Brod. Cílem práce je seznámení s problematikou měření, zhodnocení současného stavu ve výrobním závodě a návrh zařízení pro měření požadovaných parametrů.
The topic of this bachelor thesis is proposal of system for the measurement of trigger pull and for pistols of the company Česká Zbrojovka, a.s. Uherský Brod. The aim of this work is the introduction into the problematics, assessment of current state in the production establishment and proposal of device for measuring the required parameters.
Description
Citation
HRABICA, J. Systém pro měření průběhu síly stisku spouště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student provedl obhajbu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byli přečteny posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Co si představujete pod pojmem kalibrovatelnost snímače síly? Kolik druhů protikusů hřbetů bude nutné mít , jak často bude nutné je měnit a z jakého materiálu by jste je vyráběl? Plánujete nejaký z návrhu v budoucnu realizovat? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Detailnější popis praktické ralizace a její úzkalí. Využití a komplikace s reálnym nasazením navrženého systému. Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO