Návrh rekonstrukce NN rozvodů ve VN rozvodně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této práce je teoretický popis navrhování a projektování rekonstrukce NN rozvodů ve VN rozvodně. Cílem práce je přichystat materiál pro připravovanou projektovou dokumentaci DPS, která bude obsahovat kromě samotného návrhu i teoretický popis vnějších vlivů, diskuzi možností využití systému TECOMA Foxtrot a seznámení se s požadavky norem na jednotlivé typy místností. Získané poznatky jsou následně využity u projektové dokumentace, která je také součástí této práce.
The topic of this work covers a theoretical description of project design for reconstruction of high voltage distribution system point. The aim of the work is to prepare material on the level of detail design documentation which covers not only design itself but also a theoretical description of external influences, a discussion of TECOMA Foxtrot system facilities and a characterization of standard specifications for individual types of rooms. Aquired knowledge was used detail project documentation which is an integral part of this work.
Description
Citation
VAŠULÍN, J. Návrh rekonstrukce NN rozvodů ve VN rozvodně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Návrh rekonstrukce NN rozvodů ve VN rozvodně. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Janík a oponent doc. Mastný. Student odpověděl na otázky oponenta s drobnými nepřesnostmi. V rozpravě pokládal dotazy Ing. Bátora a doc. Mastný na které student reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO