Vliv rozdílných mikroleptů na pozorování morfologie intermetalických vrstev

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou mikroleptadiel a ich zložením. Skúmaná je vhodnosť jednotlivých roztokov, určených pre pozorovanie morfológie intermetalických zlúčenín v spájkovanom spoji. K vytvoreniu reprezentatívnych vzoriek sú použité tri povrchové úpravy pokryté spájkovacími zliatinami. Vyhotovené a opracované vzorky vo forme metalografických mikrovýbrusov, sú následne vhodné pre skúmanie mikroštruktúry leptaného povrchu. K analýze a vyhodnoteniu morfológie zvýraznených intermetalických zlúčenín je použitá laserová skenovacia mikroskopia.
This bachelor’s thesis deals with the problematics of micro-etchants and their composition. The suitability of different solutions intended for observing morphology of intermetallic compounds in a soldered joint is examined. Three surface finishes coated with solder alloys are used to form representative samples. The prepared and processed samples in the form of a metallographic specimen are subsequently suitable for examining the microstructure of the etched surface. Laser scanning microscopy is used to analyse and evaluate morphology of the shown intermetallic compounds.
Description
Citation
SČENSNÝ, Ľ. Vliv rozdílných mikroleptů na pozorování morfologie intermetalických vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Při jakém zvětšení byla provedena metalografie? 2. Použil jste jaký mikroskop? 3. V čem vidíte přínos Vaší práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO