Vizualizace činnosti srdce z auskultace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena spektrální analýza těchto signálů.
This paper deals switch heart auscultation and with the design of heart echoes scanning device block diagram. Using a phonendoscope several signals were scanner which are played in a program in LabVIEW and also spectral analysis of these signals is carried out.
Description
Citation
KOCOVÁ, L. Vizualizace činnosti srdce z auskultace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Do diskuze se zapojili Doc. Chmelař, Prof. Jan a MUDr. Jurajda. Studentka zodpověděla otázky komise s velkými výhradami. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO