Inovace školící sady dopravníku a podavače materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou a zprovozněním starší školící sady. Školící sada demonstruje přepravu a třídění matriálu. Je tvořena zásobníkem materiálu, dopravníkem a manipulátorem. Práce vyžaduje úpravy firmwaru řídící desky, návrh programu pro PLC a fyzické úpravy. Celý proces je řízený pomocí PLC a je ovládán pomocí HMI spuštěném v simulaci. Výsledkem práce je funkční školící sada.
This bachelor thesis deals with the modification and commissioning of an older training set. The training set demonstrates the transport and sorting of the material. It consists of a material hopper, a conveyor and a manipulator. The work requires modifications to the control board firmware, program design for PLC and physical modifications. The whole process is controlled by a PLC and is controlled by an HMI started in the simulation. The result of the work is a functional training set.
Description
Citation
HRDLIČKA, M. Inovace školící sady dopravníku a podavače materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Student nedokázal odpovědět na otázky oponenta a komise. Práce neodpovídá úrovni požadované pro absolventa bakalářského studia.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO