Lokalizace a navigace dronu ve známém prostředí bez využití GNSS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá vývojom lokalizačného systému bez využitia GNSS. V prvej časti práce sú charakterizované technológie, ktoré je možné použiť na určovanie polohy v priestore. Taktiež sú opísané metódy určovania vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom. V ďalšej časti práce je vysvetlený spôsob komunikácie ROS-u s letovým kontrolérom Pix-\\Hawk. Na základe získaných poznatkov je opísaný výber vhodnej technológie a metódy určovania vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom.
This thesis is aimed at development of the localization system without using GNSS. The first part describes technologies, enable determination of position in the area. Methods for determining distance between transmitter and receiver are also described. In the next part of the thesis describes ROS communication form with flight controller PixHawk. On the basis of the acquired knowledge is described choosage of preferred technology and method of determination of the distance between transmitter and receiver.
Description
Citation
PINTÉR, M. Lokalizace a navigace dronu ve známém prostředí bez využití GNSS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student na začátku obhajoby krátce popsal motivaci a kritéria výběru vhodné technologie pro realizaci práce. Dále pak popsal použitý HW, architekturu vyvinutého modulu a zpracování získaných dat spolu se zhodnocením dosažných výsledků. Student na otázky komise reagoval samostatně a bez výhrad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO