Počítačové sítě založené na operačních systémech VyOS a Cisco IOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku a konfiguráciu sieťových protokolov z~hľadiska funkčnosti v operačných systémoch smerovačov Cisco IOS a VyOS. Medzi ciele práce patrí aj zvolenie vhodného emulačného programu a inštalácie daného programu na prácu vo virtuálnom prostredí. Práca sa venuje vlastnostiam protokolov a ich rozdielom z~pohľadu funkčnosti pri aplikácií do vyššie spomenutých sieťových operačných systémov. Po zistení informácií o možnostiach emulácie sa vytvorili dva konkrétne scenáre, kde sa dané protokoly aplikujú a analyzujú. Tieto scenáre zodpovedajú laboratórnemu cvičeniu s dĺžkou približne 1,5 hodiny. V práci sú vypísané aj najčastejšie vyskytované problémy a ich riešenia.
This bachelor thesis focuses on configurations and issues of network protocols in operating systems of Cisco IOS and VyOS routers. One of the main goals include choosing the most appropriate emulator and installation of this emulator in virtual enviroment. The thesis also describes the properties and differences of protocols and their application in the network operating systems mentioned above. After learning about possibilities of emulations, two scenarios, in which the protocols were applied and analyzed, were created. These scenarios meet standard of a lab excersise which takes around one and a half hour. The most frequent issues and their solutions are mentioned as well. }
Description
Citation
JALOVECKÝ, D. Počítačové sítě založené na operačních systémech VyOS a Cisco IOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kohout (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. Odůvodněte, proč byl použít právě GNS3 pro vypracování bakalářské práce? 2. Lze pomocí VyOS nakonfigurovat alternativa HSRP (Hot Standby Routing Protocol) za účelem zajištění vysoké dostupnosti v síti pomocí redundance routerů? Uveďte ukázku. 3. Jaké byly parametry stroje na kterém běžel VMware s emulátorem GNS3? Jak moc byl během vypracování dané úlohy vytížen?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO