Návrh audio výkonového zesilovače s Bluetooth konektivitou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu audio zesilovače pracujícího ve třídě D o jmenovitém výkonu 2 x 80 W s Bluetooth konektivitou, ekvalizérem a stavovým displejem. Dále se pak zabývá návrhem napájecího zdroje a uživatelského rozhraní. Nejprve je rozebrána teorie týkající se audio zesilovačů, následně je podrobněji popsán princip funkce zesilovačů pracujících ve třídě D. Dále je provedena syntéza zesilovače a napájecího zdroje o požadovaných vlastnostech a správnost návrhu je ověřena pomocí simulací v programu PSpice a LTSpice. Navržená zapojení jsou poté prakticky realizována a jejich parametry jsou ověřeny měřením.
This bachelor‘s thesis deals with the task of designing an audio amplifier, operating in class D, with a nominal output power of 2 x 80 W with Bluetooth connectivity, supplemented by an equalizer and a state display. A power supply and a user interface are designed as well. At first, research regarding audio amplifiers is made, followed by a more thorough description of class D operating principles. Afterwards the actual synthesis of the desired amplifier is presented, followed by the power supply design procedure. The correctness of the synthesis is later verified by simulations in PSpice and LTSpice. Theoretical design is then practically built, and its parameters are confronted with expected values by measurements.
Description
Citation
BARTOŇ, J. Návrh audio výkonového zesilovače s Bluetooth konektivitou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kufa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy své bakalářské práce a následně odpovídá na otázky oponenta a komise. prof. Hanus: Jaké parametry ovládáte pomocí bluetooth a IR přenosu? Student jasně vysvětluje problematiku. Jakým způsobem jste prováděl EMC testování? Student vysvětluje způsob testování. prof. Fiala: Při testování jste použil jako zátěž přímo reproduktor? Student odpovídá. Ošetřil jste nějak spínání můstku? Student vysvětluje problematiku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO