Analýza kryptografických operací na různých architekturách procesoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce analyzuje kryptografické operace a algoritmy na různých architektůrách serverových procesorů. Práce ve své teoretické části se zabývá rozborem jednotlivý kryp- tografických algoritmů, architektůrama procesoru, výpočetnímy clustru a HPC. Pro rea- lizaci analýzy je zhotovena aplikace, která provede v závislosti na vstupních parametrech, zvolené architektůře a konfigurace zvolené uživatelem měření výkonosti jednotlivých ope- rací. Výsledky z výkonnostních měření a různých kryptografických operacích a architek- turách a s různými vstupními parametry jsou následně prezentovány v aplikaci ve formě grafů.
Bachelor’s thesis analyzes cryptographic operations and algorithms on different server processor architectures. The thesis in its theoretical part deals with the analysis of individual cryptographic algorithms, processor architecture, computing cluster and HPC. An application is made for the analysis, which, depending on the input parameters, selected architectures and configuration selected by the user, performs the measurement of the performance of individual operations.The results from performance measurements and various cryptographic operations and architectures and with various input application parameters are subsequently years in the form of graphs.
Description
Citation
KUBÍK, H. Analýza kryptografických operací na různých architekturách procesoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jak velký zásah do aplikace by bylo nutné udělat, pro přidání dalšího šifrovacího algoritmu nebo hashovací funkce např. (Camellia nebo SHA3)? Jak dlouho probíhalo celé měření na různých procesorech? Provádí vaše aplikace měření více vláknově, je možnost případné změny mezi více a jedno vláknovým spuštěním? Otázky komise: Z jakého důvodu jste neprovedl analýzu jiných architektur procesorů např. ARM? Na základě čeho jste volil použité knihovny? Proč jste se rozhodl pro jazyk Python? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO