Analýza simulačních nástrojů podporujících Network Slicing v sítích 5G

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo preštudovať dostupné sieťové simulačné nástroje, ktoré podporujú segmentovanie siete v 5G sieťach, ich následná analýza a výber najvhodnejšieho z nich na základe tejto analýzy. Druhá časť práce je zameraná na vytvorenie simulačného scenára, v ktorom sú jednotlivé segmenty siete preťažené v určitých častiach dňa. Tento scenár je následne simulovaný a jeho výsledky sú vyhodnotené na konci práce.
The main goal of this bachelor thesis was to study the available network simulation tools supporting network slicing in 5G networks, their subsequent analysis and selection of the most suitable one based on this analysis. The second part of the work is focused on creating a simulation scenario in which the individual slices of the network are overloaded in some parts of the day. This scenario is then simulated and its results are evaluated at the end of the work.
Description
Citation
KISLEROVÁ, H. Analýza simulačních nástrojů podporujících Network Slicing v sítích 5G [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Bohačík (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami. Otázky: 1) Objasněte rozdíl mezi simulátorem a emulátorem. Jsou všechny simulační nástroje v kapitole č.3 opravdu emulátory? 2) V práci uvádíte „V dokumente [23] som potom našla akú prenosovú rýchlosť by som s týmto coveragom mohla dosiahnuť a zvolila som capacity bandwidth 20 Ghz.“ Objasněte pojem „capacity bandwidth“ v případě Vašeho scénáře. Diskutujte, jaká je maximální šířka pásma v systémech 5G. 3) Diskutujte možné varianty nasazení sítí 5G, tzv. „Options“. Jaká varianta je použita v případě Vašeho simulačního scénáře?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO