Laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá optickými vláknami, konkrétne vláknovými mriežkami, ako je napríklad Braggova mriežka. V teoretickej časti sú popísané rôzne typy vláknových mriežok a ich hlavné rozdiely. Ďalej sú v teoretickej časti spracované rôzne spôsoby výroby Braggových mriežok, kompenzácia teploty v mriežkach a ich využitie ako senzorov. Praktická časť sa venuje vplyvu tlaku a teploty na mriežky a posuvnému FBG senzoru, tiež sú zmerané OSNR a spektrálne šírky mriežok. Ďalej je študovaný vplyv rôzneho typu namáhania na optické vláknové Braggove mriežky.
The bachelor’s thesis deals with optical fibers, especially fiber gratings such as Bragg’s grating. The theoretical part describes different types of fiber grids and their main differences. Later on the theoretical part deals with different methods of manufacturing Bragg’s gratings, temperature compensation in grantings and their use as a sensor. The practical part deals with the influence of pressure and temperature on gratings and sliding FBG sensor. OSNR and spectral lattice widths are also measured. Furthemore, the influence of various types of strain on optical fibers in Bragg’s gratings is also studied.
Description
Citation
DÚBRAVKA, A. Laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Jakým způsobem se v optické vláknové Braggové mřížce šíří vid? Jak je možné měřit teploty nad 500 °C pomocí FBG bez použití, jak uvádíte, speciálně upravených senzorů? Otázky komise: Jak dlouhá je vláknová mřížka? Co je to vid? Co je to vláknová mřížka? Jak se určí parametry vláknových mřížek? Jak je možné zjistit, že se změnila teplota snímaná FBG (hardwarové požadavky)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO