Laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek

but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Jakým způsobem se v optické vláknové Braggové mřížce šíří vid? Jak je možné měřit teploty nad 500 °C pomocí FBG bez použití, jak uvádíte, speciálně upravených senzorů? Otázky komise: Jak dlouhá je vláknová mřížka? Co je to vid? Co je to vláknová mřížka? Jak se určí parametry vláknových mřížek? Jak je možné zjistit, že se změnila teplota snímaná FBG (hardwarové požadavky)?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRužička, Michalsk
dc.contributor.authorDúbravka, Adriánsk
dc.contributor.refereeDejdar, Petrsk
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:23Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:23Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá optickými vláknami, konkrétne vláknovými mriežkami, ako je napríklad Braggova mriežka. V teoretickej časti sú popísané rôzne typy vláknových mriežok a ich hlavné rozdiely. Ďalej sú v teoretickej časti spracované rôzne spôsoby výroby Braggových mriežok, kompenzácia teploty v mriežkach a ich využitie ako senzorov. Praktická časť sa venuje vplyvu tlaku a teploty na mriežky a posuvnému FBG senzoru, tiež sú zmerané OSNR a spektrálne šírky mriežok. Ďalej je študovaný vplyv rôzneho typu namáhania na optické vláknové Braggove mriežky.sk
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with optical fibers, especially fiber gratings such as Bragg’s grating. The theoretical part describes different types of fiber grids and their main differences. Later on the theoretical part deals with different methods of manufacturing Bragg’s gratings, temperature compensation in grantings and their use as a sensor. The practical part deals with the influence of pressure and temperature on gratings and sliding FBG sensor. OSNR and spectral lattice widths are also measured. Furthemore, the influence of various types of strain on optical fibers in Bragg’s gratings is also studied.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDÚBRAVKA, A. Laboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205479
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectatermálny balíčeksk
dc.subjectBraggove mriežkysk
dc.subjectFBG senzorysk
dc.subjectmriežka s dlhou periódousk
dc.subjectparametre mriežoksk
dc.subjecttypy mriežoksk
dc.subjectvýroba Braggových mriežoksk
dc.subjectathermal packageen
dc.subjectBragg gridsen
dc.subjectFBG sensorsen
dc.subjectgrid parametersen
dc.subjectlong period fiber gridsen
dc.subjectproduction of Bragg gridsen
dc.subjecttypes of gridsen
dc.titleLaboratorní úloha pro měření parametrů optických vláknových mřížeksk
dc.title.alternativeLaboratory task for measuring parameters of optical fibre gratingsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-10:55:41cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:23en
sync.item.modts2022.06.15 08:13:00en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
14.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.7 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141235.html
Size:
4.87 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141235.html
Collections