Analýza technologie pro kontrolu těsnosti vyráběných výměníků tepla se zaměřením na zvýšení její spolehlivosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologie kontroly těsnosti tepelných výměníků ve vybrané průmyslové společnosti, na jejímž základě jsou následně identifikovány, vyselektovány a vytvořeny konkrétní zlepšovací návrhy s potenciálem na zvýšení spolehlivosti této provozované technologie. Tato analýza je realizována prostřednictvím konzultací a schůzek se zaměstnanci dané společnosti a také s pomocí poskytnutých dat a informací. Na základě této analýzy, rešerše odborného pozadí technologie a metodologie DMAIC jsou navrženy konkrétní úpravy s potenciálem na zlepšení provozované technologie a je odhadnuta výše investice k jejich realizaci.
This master thesis deals with the analysis of the leakage checking technology of heat exchangers in a selected industrial company. According to this analysis the specific improvement proposals with the potential to increase the reliability of this technology are identified, selected and created. This analysis is carried out through consultations and meetings with the employees of the company and also with the help of the provided data and information. On the basis of this analysis, the technical background research of the leak testing technology and the DMAIC methodology, specific modifications with the potential to improve the operated technology are proposed and the amount of investment to implement them is estimated.
Description
Citation
GRÚZ, J. Analýza technologie pro kontrolu těsnosti vyráběných výměníků tepla se zaměřením na zvýšení její spolehlivosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Pařízek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil práci na téma Analýza technologie pro kontrolu těsnosti vyráběných výměníků tepla se zaměřením na zvýšení její spolehlivosti. Na úvod byly představeny typy vyráběných výměníků a popis procesu testování těsnosti. Následuje popis testovací technologie a vysvětlení bublinkové metody. Detailněji byla vysvětlena metodika pro návrh zvýšení spolehlivosti. V závěru student představil konkrétní finální návrhy pro zvýšení spolehlivosti kontroly těsnosti. Otázky oponenta byly zodpovězeny uspokojivě. Komise položila následující doplňující otázky, které byly také zodpovězeny uspokojivě: Byly uvažovány i další metody testování výměníků? Jakým způsobem se čistí detekční kapalina? Jaké další zkoušky jsou u výměníků prováděny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO