Identifikace krizových situací ve světě a jejich dopadů na leteckou dopravu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca predstavuje rozsiahlu analýzu makroprostredia leteckých spoločností – rozoberá faktory, ktoré v minulosti vyvolali krízové situácie globálneho charakteru, a ich následné dopady na leteckú dopravu. Faktory sú skúmané pomocou PESTL analýzy a Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl a výsledok tohto skúmania je podrobne popísaný v zhrnutí na konci príslušnej kapitoly. V závere sú zistenia zovšeobecnené tak, aby predstavovali prehľadné vyhodnotenie vplyvu minulých krízových udalostí na leteckú dopravu a následných reakcii leteckých spoločností, podľa ktorých je možné odvodiť vývoj a vplyv obdobných budúcich rizík na leteckú dopravu.
This diploma thesis represents a substantial analysis of the macro-environment of the airlines - it analyzes the agents that have caused crisis situations of a global impact, having subsequent effects on the air transport. The factors were examined using the PESTL analysis and Porter´s five forces analysis. The results of this research are described in detail in the summary at the end of the relevant chapter. In conclusion, the findings are generalized to provide a clear assessment of the impact of past crisis events on the air transport and the subsequent responces of the airlines, according to which it is possible to derive the development and impact of similar future risks in the air transport
Description
Citation
KRUŽLICOVÁ, A. Identifikace krizových situací ve světě a jejich dopadů na leteckou dopravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Technologie provozu letadlové a letištní techniky
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Jakub Jasaň (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Oponent: Může se v budoucnosti vyskytnout "černá labuť" (tzn. výskyt vysoce nepravděpodobné události s fatálními důsledky) i v let. dopravě? - Studentka ot. zodpověděla. Jak se těmto tzv. černým labutím bránit? - Studentka ot. zodpověděla. Doplňující ot.: Jak jste vybrala let. společnosti? - Studentka ot. zodpověděla Co je možné čekat do budoucna stran aktuální nabíhající krize? - Studentka ot. zodpověděla. Uvažovala jste i o dopadu na ostaní subjekty vyjma let. společností? - Studentka ot. zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO