Stohovací paletizátor potravinářských přepravek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca je zameraná na konštrukčný návrh stohovacieho paletizátora potravinárskych prepraviek podľa zadaných parametrov. V prvej časti diplomová práca nahliadne na základné informácie o paletizácii, typoch paletizátorov a priblíži obdobné konštrukčné riešenia daného zariadenia od iných výrobcov. V druhej časti sa práca venuje návrhom vlastného zariadenia, ich zhodnoteniu a samotnej konštrukcii paletizátora. Súčasťou konštrukcie paletizátora sú výpočty a numerická simulácia napätosti a deformácie hlavného rámu zariadenia pri maximálnej záťaži pomocou metódy konečných prvkov. Posledná časť práce sa venuje zhodnoteniu vytvoreného konštrukčného návrhu paletizátora. Diplomová práca tiež obsahuje výkresovú dokumentáciu vybraných častí.
The diploma thesis is focused on the food crates stacking palletizer construction design according to required values. In the first part of diploma thesis, it looks at the definitions and basic information about palletization, types of palletizers and describes analogous construction solutions of the given machine from other manufacturers. The second part, the diploma thesis deals with the designs of the own machine, their evaluation and designing of the own palletizer. Part of the palletizer design are calculations and numerical simulation of stress and deformation of the main frame of the machine at maximum load using the finite element method. The last part of the thesis deals with the evaluation of created palletizer design. The diploma thesis contains drawing documentation of selected sections.
Description
Citation
BAJDICH, M. Stohovací paletizátor potravinářských přepravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Diplomant odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1.Přibližte proces výběru použité návrhové varianty. Jak jste postupoval? "Odpovězeno" 2. Na základe čeho byly vybrány konkrétní varianty prvků, které nejsou blíže popsané v práci? "Odpovězeno" 3. Jak by se řešila duplicita nebo rychlá výměna motoru/ů? "Odpovězeno" 4. Řešení mazání systému s ohledem na potravinářský provoz "Částečně odpovězeno" 5. Konstrukční uspořádání detailu svislého vozíku a rámu. Jak je řešeno vymezování vůlí vozíku? "Odpovězeno" 6. Vedení protizávaží? Geometrická tolerance házivosti? "Odpovězeno"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO