Konstrukce příletové a odletové tratě s využitím postupů PinS pro HEMS k heliportům FN Brno - Bohunice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na provedení konstrukce příletové a odletové tratě na hlavní a rezervní heliport s využitím postupů PinS pro Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích. Práce obsahuje popis historie a organizační struktury letecké záchranné služby v České republice. Následně představuje detailní popis provedení konstrukce odletové a příletové tratě, které budou využívat vrtulníky HEMS v případě špatného počasí a možnosti implementace vytvořených postupů touto diplomovou prací.
This thesis is focused on the construction of an arrival and departure route on both the main and back-up heliport with the use of PinS procedure for the Faculty Hospital in Brno, Bohunice. To start, this thesis explains the history and organisational structure of the air ambulance service in the Czech Republic. Next, it presents a detailed description of the arrival and departure route’s construction design, which will be used by HEMS helicopters in adverse weather conditions. Finally the thesis also assesses possible implementation of the procedures designed by the author in this work.
Description
Citation
GRUNT, J. Konstrukce příletové a odletové tratě s využitím postupů PinS pro HEMS k heliportům FN Brno - Bohunice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technologie provozu letadlové a letištní techniky
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Jakub Jasaň (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Oponent: Můžete přiblížit a popsat samotný návrh a konstr. graf. příloh? - Student ot. zodpověděl. Jsou vám navržené postupy využitelné i jinými typy vrtulníků, než které máte uvedeny v kap. 2? - Student ot. zodpověděl. Jaké jsou z vašeho pohledu hl. překážky, masivnější zavádění postupů PinS do reálného provozu? - Student ot. zodpověděl. Doplňující ot.: Kolik % tvoří sekundární a primární přílety? - Student ot. zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO