Návrh nosné konstrukce CubeSat-u velikosti 12U

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
CubeSat-y jsou v dnešní době velmi populární téma díky své ceně a jednoduchosti. Jejich použití se v poslední době ubírá spíše směrem ke komerční sféře trhu, kde vzniká velké množství společností poskytující široké spektrum služeb pro mise CubeSat-ů. Jednou z těchto společností je i Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ), který nedávno zahájil vývoj série struktur CubeSat-ů o velikosti 1U – 3U. Tato závěrečná práce je zpracována ve spolupráci s VZLÚ. Práce je zaměřena na vytvoření informační platformy, zahrnující průzkum trhu a následující konstrukci včetně její pevnostní kontroly, struktury CubeSat-u o velikosti 12U jakožto pokračování v rámci dalšího vývoje série struktur o velikosti 6U – 12U.
CubeSats are nowadays highly popular topic, due to their price and simplicity. Lately, their use is mainly concentrated in commercial sphere of market, where number of companies providing wide spectrum of services for CubeSat missions, are being founded. One of these companies is also Czech Aerospace Research Centre (VZLÚ), which recently began development of series of 1U – 3U CubeSat structures. This master´s thesis is written in collaboration with VZLÚ. It is focused upon creation of information platform, including market research and following design with its analysis and check of 12U CubeSat structure as a continuation in the scope of further development of series of 6U – 12U structures.
Description
Citation
KOPECKÝ, M. Návrh nosné konstrukce CubeSat-u velikosti 12U [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. David Jágr (člen) plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Následně byla komise seznámena s posudky vedoucího a oponenta. Student odpověděl na otázku oponenta. Rozprava se věnovala vibrační analýze a možné kompatibilitě dispenserů .
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO