Optimální řízení světelné křižovatky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řízením světelné křižovatky. V první, teoretické části této práce, probíhá popis tohoto problému. Dále je uveden přehled používaných optimalizačních metod pro tento problém. Praktická část se zabývá vymodelováním sítě světelné křižovatky v programu SUMO a na ni implementací vybraných optimalizačních metod. Na závěr je provedeno porovnání výsledků.
This master´s thesis is about the control of a traffic light. In the first, theoretical part of this work, a description of this problem introduce. The following is an overview of the optimization methods used for this problem. The practical part deals with the modeling of the network of traffic lights in program SUMO and the implementation of selected optimization methods on this. Finally, a comparison of results is made.
Description
Citation
TINKA, P. Optimální řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl otázky oponenta a dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO