Analýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na pozorování živých buněk pomocí neinvazivní metody kvantitativního fázového zobrazování (hiQPI). Takové zobrazení je umožněno pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM) vyvinutého v laboratoři experimentální biofotoniky na VUT. Pomocí této zobrazovací technologie jsou v rámci experimentální části práce vyhodnoceny morfologické změny nádorových buněk A549 a MCF7 po aplikaci potenciálních migrastatik. Jako migrastatika jsou označována již schválená léčiva, která by mohla zamezit migraci nádorových buněk z primárního nádoru a tím předejít vzniku metastáz. Pro posouzení jejich účinku na nádorové buňky byla zvolena metoda RAC-GM (Rychlé vyšetření růstu a migrace buněk in vitro).
This thesis focuses on the observation of living cells using the non-invasive methods of quantitative phase imaging (hiQPI). The imaging is enabled by a coherence-controlled holographic microscope (CCHM) developed in the Laboratory of Experimental Biophotonics at the VUT. Using this imaging technology, morphological changes of A549 and MCF7 after application of potential migrastatic drugs tumor cells are evaluated in the experimental part of the thesis. Migrastatics are defined as already approved drugs that could prevent the migration of cancer cells from the primary tumor and thus prevent metastasis. The RAC-GM (Rapid Assessment of Cell Growth and Migration in Vitro) method was chosen to assess their effect on tumor cells.
Description
Citation
KOLÍNKOVÁ, V. Analýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno Způsob stanovení hmotnosti buněk. Studentka na otázky odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO