Návrh kitu pro přestavbu letounu L-410 na nákladní verzi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom bezpečnostnej bariéry pre prestavbu letúnu L 410 na nákladnú verziu. Úvod práce je zameraný na popis využitia letúnu s následnou klasifikáciou navrhovanej prestavby a zostavením potrebných zmien pre prestavbu letúnu podľa predpisov. Práca pokračuje koncepčným a konštrukčným návrhom, kde sú uvedené detailné konštrukčné riešenia bariéry. Ďalšou časťou je pevnostná kontrola navrhnutých častí bariéry s využitím MKP výpočtu. Poslednou kapitolou je porovnanie upraveného letúnu s letúnmi rovnakej kategórie využívaných pre prepravu nákladu.
This master‘s thesis deals with the design of a safety barrier for the conversion of the L 410 aircraft to a cargo version. The introduction is focused on the description of the use of the aircraft with the subsequent classification of the proposed reconstruction and the compilation of the necessary changes for the reconstruction of the aircraft according to regulations. The work continues with a conceptual and structural design, which provides detailed structural solutions to the barrier. Another part is the strength verification of the designed barrier parts using FEM calculation. The last chapter is a comparison of the modified aircraft with aircraft of the same category used for cargo transport.
Description
Citation
JURDA, M. Návrh kitu pro přestavbu letounu L-410 na nákladní verzi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. David Jágr (člen) plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího a oponenta, včetně otázek oponenta. Student na otázky reagoval v připravených obrázcích na závěru prezentace. Následovala rozprava k technickým aspektům, využití nelineárního výpočtu a aplikovatelnosti práce. Student vhodně reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO