Modifikace konstrukce rámu podmořského sběracího zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa zaoberá kontrolou pevnosti nosnej konštrukcie podmorského zberača od konzorcia Interoceanmetal Joint Organization. Úlohou diplomovej práce je previesť pevnostnú analýzu v danom zaťažovacom stave a následné úpravy tejto konštrukcie pre zlepšenie jej výsledkov. Táto analýza bol prevedená pomocou metódy konečných prvkov. Výstupom tejto práce je vyhodnotenie pevnostných analýz všetkých úprav a ich porovnanie.
This thesis deals with stress analysis of the structure of nodule collector from consortium Interoceanmetal Joint Organization. The task of this diploma thesis is to perform a stress analysis in given conditions and to perform subsequent adjustments to the structure to improve its results. This analysis is performed by finite element method. Output of this thesis is evaluation of stress analyses of all adjustments and their comparison.
Description
Citation
BALÁŽ, A. Modifikace konstrukce rámu podmořského sběracího zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Diplomant odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1.Byla by na konstrukci rámu vhodná i vysocelegovaná (nerez) ocel? A pokud ne, z jakých důvodů? "Odpovězeno" 2. Při manipulaci může dojít k naklonění stroje. Do jakých hodnot náklonu jsou výsledky použitelné? "Odpovězeno" 3. Ochrana ocelových konstrukcí před účinky mořské vody "Částečně odpovězeno" 4. MKP - použití objemových prvků k výpočtu. "Částečně odpovězeno"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO