Přenos tepla v moderních automobilových světlech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Začátek práce je věnován obecně světlu a také různým druhům osvětlení vozidel, zabývá se používanými druhy zdrojů světla a konkrétně u LED popisuje jeho chování při změně teploty. Druhá část je věnována přenosu tepla vedením, konvekcí a zářením, popisuje také veličiny a vztahy nutné pro řešení dalších kapitol. Dále je popsán teplotní management světlometu, tedy různé možnosti chlazení a příčiny vzniku tepla, jsou zde také shrnuty desky plošných spojů (PCB) používané v automotive. V poslední části je navržen chladič, který by měl sloužit pro chlazení LED čipů denního svícení.
The beginning of this thesis is dedicated to light in general and all different types of vehicle lightning, also deals with various types of light sources and specifically about LED where it describes the temperature change behaviour. Second part deals with heat transfer by conduction, convection, and radiation, it describes quantities and relationships needed for next capitols. In the penultimate part is described thermal management of headlights, therefore different options of cooling and causes of heat generation, and different types of PCBs that are used in automotive. In the last part is proposed the heatsink, which should be used for cooling LED chips of daytime running lights.
Description
Citation
HOLEC, R. Přenos tepla v moderních automobilových světlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Študent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V práci se student zabýval návrhem chladiče LED čipu denního svícení. V textu je uvedeno, že byl zvolen zvolen určitý typ LED čipu a byly zvažovány dvě varianty chladiče. U obhajoby by bylo vhodné vysvětlit, na základě čeho a proč byl zvolen daný typ LED čipu a proč byly uvažovány pouze dvě konkrétní varianty chladiče. Hodnotenie: Zodpovedané 2) Z popisu simulací v kapitole 4 chybí detailní popis úlohy. U obhajoby by bylo vhodné vysvětlit, jaký software byl pro řešení použit, jaké mechanismy přenosu tepla byly v simulaci řešeny a jak bylo provedeno meshování jednotlivých oblastí. Byl mezi chladičem a PCB uvažován kontaktní odpor? Pokud ne, lze odhadnout, jaký by měl kontaktní odpor vliv na maximální dosaženou teplotu? Hodnotenie: Zodpovedané 3) V kapitole 4 je uvedeno, že byly uvažovány dvě konkrétní hodnoty součinitele přestupu tepla na povrchu deskového chladiče a na povrchu žeber. U obhajoby by bylo vhodné vysvětlit, tak byly tyto hodnoty stanoveny a jak se jejich např. 20% změna projeví ve výsledcích, tj. v maximální dosažené teplotě. Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) V čom je systém IMS lepší, keď v simuláciach vychádza horšie? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Ako sa nastavujú okrajové podmienky teplotnej simulácie? Hodnotenie: Zodpovedané 3) Existujú analytické metódy na návrh chladičov a prestupu tepla? Hodnotenie: Zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO