Aplikace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice v inženýrství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá stanovením tvaru průhybové čáry u okrajových úloh z pružnosti pevnosti. Existuje několik metod řešení okrajových úloh. Tato práce se věnuje metodě Greenovy funkce. Poskytuje základní přehled vlastností obyčejných diferenciálních rovnic, představení metody Greenovy funkce a samotnou aplikaci poznatků na modelech ohybu nosníků. Konkrétní modely jsou řešeny pomocí interaktivního programu vytvořeného v software Matlab.
This bachelor thesis deals with the determination of the shape of the deflection line for boundary value problems in strength of materials. There are several methods for solving boundary value problems. This thesis focuses on the Green's function method. It provides a basic review of the properties of ordinary differential equations, an introduction to the Green's function method and the actual application of the findings to beam bending models. The concrete models are solved using an interactive program developed in Matlab software.
Description
Citation
ZAPOMĚL, J. Aplikace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice v inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci (prezentace v pdf a živá ukázka v Matlabu), byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. 1. problém v Matlabu při použití Diracovy funkce. 2. rychlá odpověď v rámci slidu 3. prý teoreticky je možné, vysvětlil, jak by se to poznalo prof. Doupovec: složitější zatížení nosníku, který není vetknutý, rychlá efektivní odpověď doc. Vašík: Greenova funkce a řešení rovnice - jaký je mezi nimi vztah, proběhla diskuse mezi doc. Vašíkem a studentem, navíc i oponentem
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO