Návrh mobilního stojanu pro zavěšení elektrodynamického budiče pro zkoušky aeroelastických jevů v letectví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního stojanu pro provádění rezonančních zkoušek v letectví potřebných pro zhodnocení odolnosti letounů proti flutteru. Začátek práce pojednává o teoretických základech aeroelasticity společně s historickými událostmi, které vedly k počátkům zkoumání těchto jevů. Druhá část práce objasňuje motivaci pro konstrukci zadaného stojanu skrze rešerši stojanů dostupných na trhu a skrze uvedení prostředků, které má v současné době k dispozici zkušebna Leteckého Ústavu. Třetí část práce poté uvádí možné koncepční návrhy stojanu a následně přechází do kapitoly pojednávající o konečných vybraných řešeních vycházejících z těchto koncepčních návrhů. Na konec práce jsou uvedeny výsledky modální analýzy, jejíž výsledky udávají vlastní frekvence v pásmu frekvencí vyskytujících se při měření.
This Bachelor thesis deals with the design of mobile stand for carrying out ground vibration tests in aviation applications. These tests mainly judge the tolerance of aircraft against flutter. The start of the thesis deals with the teoretical background of aeroelasticity together with the historical events that led to the origins of research of such phenomenons. The second part of the tesis clarifies the motivation for designing the stand through overview of simmilar equipment avaiable on the market and through introducing the equipment used at the aircraft testing laboratory at the Institute of Aerospace Engineering. Third part of the thesis states possible approaches to the overal design of the stand and then crosses over to the chapter that discusses the chosen solution of the design. At the end there are introduced the results of modal analysis. These results state the natural frequencies occuring in the range of frequencies that normally occur while testing.
Description
Citation
VOJÁČEK, J. Návrh mobilního stojanu pro zavěšení elektrodynamického budiče pro zkoušky aeroelastických jevů v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Filip Sklenář, Ph.D. (člen) Ing. František Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval svoji práci v rámci stanovené doby a odpověděl na otázku oponenta ke spokojenosti komise. V rámci rozpravy student odpovídal na otázky 1) testování vlastních frekvencí na výrobku 2) vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí 3) definice podmínek pro posouzení úspěšnosti návrhu 4) princip funkce budiče 5) regulace zatěžování 6) zavěšení budičů a jejich vliv na vlastní frekvence stojanu. Otázky byly zodpovězeny ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO