Analýza některých únikových a pronásledovacích strategií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných problémov z oblasti úniku a prenasledovania. Dôraz pritom kladie na zostavenie matematického modelu týchto problémov a ich následnú analýzu, ktorá spravidla vedie k analytickému riešeniu.
The main objective of this bachelor's thesis is an analysis of chosen pursuit and evasion problems. It puts great emphasis on formulation of the mathematical model followed by its analysis, which usually leads to an analytical solution.
Description
Citation
BARUSOVÁ, E. Analýza některých únikových a pronásledovacích strategií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka odpreznetovala výsledky své bakalářské práce na téma Analýza některých únikových a pronásledovacích strategií. Otázky opnentky Mgr. Jany Hoderové, Ph.D (odvození vztahu 2.10 a vztah rychlostí lodi pašeráků, lodi strážců a řešitelnosti) studentka zcela zodpověděla. Otázky komise (další modifikace úloh o pronásedování, omezení směru pašerácké lodi) byly taktéž zcela zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO