Návrh kovací linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce řeší návrh výrobní linky pro ozubené kolo z oceli 11 523 v sérii 500 000 kusů. Po zvážení všech aspektů zadávací dokumentace byla pro výrobu vybrána technologie zápustkového kování na lise. Z původního tvaru kola byl navržen výkovek s výronkem. Byla stanovena potřebná kovací síla o velikosti 25,08 MN a na jejím základě byl zvolen lis LZK 4000 B, který byl uspořádán spolu s dalšími zařízeními do kovací linky, která se skládá z indukčního ohřívače KSO 1200/1,2-C40, ostřihovacího lisu LDO 500 A/S a míchače maziva DAG 183 BMS. Manipulaci s materiálem zajišťují průmyslové roboty IRB 6660 spolu s dopravníky. Součástí je návrh dvou rozložení linek, jedna čtvercová o rozloze 400 m2 a druhá obdélníková o rozloze 420 m2. Na závěr byl proveden výpočet taktu linky. Pokud by se roboty pohybovaly rychlostí 1 ms-1 výroba jednoho kusu trvá 25,9 s a při navýšení rychlosti na 2 ms-1 se doba zkrátí na 18,2 s.
The thesis is focused on designing of automated workplace meant for production of gear made of steel 11 523 with yearly production of 500 000 pieces. After considering all of the input data, it was decided to use die forging. A forging with flash was designed from the original shape of the gear. Forging force was calculated, and its value is 25,08 MN. Press LZK 4000 B was chosen for such force and is part of a forging line. Another machinery are induction heater KSO 1200/1,2-C40, trimming press LDO 500 A/S and lubricant mixing and supply system DAG 183 BMS. The choice of presses was justified by calculated forces. Industrial robots IRB 6660 and conveyors are providing material handling. Thesis contains two possible layouts, one with a square area of 400 m2 and another with a rectangular area of 420 m2. At the end was calculated production time of a piece. If robot were moving at 1 ms-1, production of one piece would take 25,9 s and for 2 ms-1 it would take 18,2 s.
Description
Citation
PAZOUR, J. Návrh kovací linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Bylo sledováno pracoviště v souvislosti s taktem lisu? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Co se bude dít s dílcem po vyrobení, nepočítáte s tepelným zpracováním? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Nebylo by možné použít 1 robota pro více manipulací? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Důvod, proč se nenavrhlo předkování zubů? (otázka byla částečně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO