Systémy chlazení elektromobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou systémů chlazení elektromobilů. První část se věnuje teoretickému popisu komponent produkující největší část tepla – baterie a elektromotor. Zmíněna je i teorie přenosu a prostupu tepla za účelem lepší návaznosti problematiky chlazení. Druhá část je věnována popisu aktuálních přístupů chlazení komponent elektromobilu – baterie a elektromotoru. V části o chlazení elektromotoru je srovnání přístupů chlazení se spalovacím motorem. Dále jsou popsány alternativní způsoby chlazení.
This bachelor thesis deals with the issue of cooling systems for electric vehicles. The first part is devoted to the theoretical description of the components producing the largest part of the heat - the battery and the electric motor. Heat transfer theory is also mentioned to better relate the cooling issues. The second part focuses on the description of the current cooling approaches for the electric vehicle components - battery and electric motor. The section on electric motor cooling includes a comparison of cooling approaches with the internal combustion engine. Alternative cooling methods are described in next section.
Description
Citation
ŠIMÁČEK, D. Systémy chlazení elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Študent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V kapitole 5 uvádíte předpoklad dT_H
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO