Morfovatelné nosné plochy letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce představuje problematiku morfovatelných nosných ploch letadel nebo jejich částí, a to konkrétně morfování změnou prohnutí střední křivky profilu. Požadavky kladené na morfovatelné konstrukce a rozdílné přístupy k jejich dosažení jsou prezentovány na základě popisu jednotlivých návrhů. V první části práce představuje motivaci pro stavbu letadel s morfovatelnými nosnými plochami. Následující tři kapitoly se zabývají konstrukčním řešením, přičemž jsou rozebrány pohyblivé mechanismy, sloužící jako náhrada konvenčního tuhého žebra, potahy, u nichž je požadavek anizotropních vlastností a aktuátory, jakožto pohony morfování. Následující kapitola se věnuje simulacím a experimentálním měřením výkonů morfovatelných nosných ploch. Poslední kapitola je zaměřena na simulace a testy na modelech profilů, týkající se demonstrace schopnosti změny tvaru profilu a prokázání dostatečné tuhosti a pevnosti konstrukce.
This bachelor’s thesis deals with the introduction of morphing wing technology, more specifically camber morphing. It describes the specific requirements in terms of different construction parts by presenting various morphing concepts. The first part is dedicated to brief description of the motivation for wing morphing, that is followed by introducing different morphing concepts that use kinematic or compliant mechanisms in order to achieve shape changes of the airfoil. The need of anisotropic skin and several ways of achieving the anisotropic behaviour are described as well as the pros and cons of the use of conventional actuators and innovative smart materials. The last chapters deal with the validation of morphing wing benefits and the demonstrations of the feasibility of the morphing concepts.
Description
Citation
PŘIKRYLOVÁ, H. Morfovatelné nosné plochy letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Filip Sklenář, Ph.D. (člen) Ing. František Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka prezentovala svoji práci v rámci stanovené doby a odpověděla na otázku oponenta ke spokojenosti komise. V následné diskuzi studentka odpovídala na otázky z oblastí praktické aplikace morfovatelných křídel, aerodynamických charakteristik morfovaných profilů, pevnostní zkoušky morfovaných křídel a jejich cyklické zatěžování. Všechny otázky studentka zodpověděla ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO