Kvantová teorie her dvou hráčů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se věnuje zavedení matematické notace kvantových stavů, následně pak hlubšímu porozumění jejich reprezentace. V práci je uvedeno rozšíření klasické hry dvou hráčů Vězňova dilematu o kvantové strategie. A jsou pozorovány změny rovnovážného stavu hry oproti hře nekvantové.
This thesis presents introductuion to mathematical notation of quantum states, furthermore foucuses on deeper understanding of their representation. We broaden a clasical game of two players Prisoners dilema by adding quantum strategies. And we observe changes of equilibrium in comparison to clasical game.
Description
Citation
KRAJNÝ, M. Kvantová teorie her dvou hráčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Dotazy oponenta zodpovězeny. Názvosloví v problematice
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO